V pondělí 22. dubna 2024 jsme první vyučovací hodinu věnovali oslavě Dne Země. Shodou okolností se v tento den opravdu svátek Země slaví. Tématem byly tentokrát stromy. V úvodu hodiny se žáci z prezentace dozvěděli některá důležitá data, dostali odpovědi na otázky – jaké množství papíru se dá vyrobit z jednoho stromu, kolik lidí zásobuje jeden strom kyslíkem, kolik prachu pohltí jeden statný strom za jeden rok, který strom je nejvyšší u nás i na světě, atd. Vše bylo doplněno o krátká názorná videa.

V další části hodiny pracovali žáci ve dvojicích nebo menších skupinkách. V pracovním listu odpovídali na otázky vztahující se k prezentaci, v osmisměrce vyhledávali názvy stromů, podle větviček a plodů poznávali listnaté i jehličnaté stromy, doplňovali přísloví, která se týkala lesa, hledali stromy ve skrývačkách. Někteří stihli složit i krátkou básničku.

Hlavním cílem této akce bylo upozornit žáky na nutnost ochrany životního prostředí, jehož jsou stromy nedílnou součástí. Úbytek zeleně totiž znamená bezpodmínečné ohrožení lidského zdraví. Proto si každý strom zaslouží naši pozornost.  

Jitka Tesáčková