Středisko volného času připravilo pro naše třeťáky jeden ze svých výukových programů Očima, ušima v přírodě aneb moje pozorování. Téměř dvouhodinová akce proběhla ve čtvrtek 23. června v přírodním parku na Réně pod vedením pracovnice SVČ Hanky Obršlíkové.

Cílem tohoto programu bylo přimět žáky vnímat přírodu kolem nás pozorněji než obvykle.

Po příchodu na místo byly dětem rozdány záznamové listy, do kterých měly zapisovat své postřehy. Prvním úkolem bylo zaznamenat, jak se v přírodě chovají např. stromy, živočichové, voda, vítr apod. Jedním z dalších úkolů bylo popsat vůně listů stromů a keřů. Tímto se dozvěděly, že někomu voní po špagetách, polévce, jinému zase po uzeném mase. Ke konci programu žáci debatovali také o mracích na obloze. Všímali si, jakým směrem a rychlostí se pohybují, co jim jejich tvary připomínají, jak se liší obloha denní od té noční a co na ní můžeme pozorovat. Na závěr na řadu přišlo i malování. Třeťáci ztvárňovali již zmíněné mraky a dále formou frotáže přenášeli do záznamových archů i strukturu listů a kůry stromů.

Tento výukový program byl pro žáky zpestřením výuky o přírodě a zcela jistě i velkým přínosem. Za vynaloženou snahu byli malí pozorovatelé přírody odměněni novými poznatky a malou sladkostí.  Jako vzpomínku na tento den si odnášeli i osvědčení o absolvování akce.

Za kolektiv třeťáků K. Dokoupilová