Ve středu 17. 4. 2024 se žáci čtvrté třídy podruhé vypravili do Oslavan. Cílem jarní části dopravní výchovy je získat průkaz cyklisty. Výuka se skládala ze dvou celků. První, teoretický, probíhal v učebně. Žáci navázali na podzimní část programu, zopakovali si zejména pravidla silničního provozu a po svačinové přestávce se, lehce nervózní, pustili do řešení písemného testu.

Potom už následovala část praktická, na kterou se malí cyklisti těšili nejvíc.  Ta probíhala venku na dopravním hřišti. Žáci si nejprve prošli celé hřiště pěšky, zopakovali si dopravní značky, pravidla silničního provozu na kruhovém objezdu nebo třeba řazení do pruhů. Takto připraveni si nasadili helmy, rozdělili se do dvou skupin a začalo se naostro. Jedna skupina se pustila do praktických jízd a skupina druhá mezitím trénovala jízdu zručnosti.

Praktické jízdy žáci absolvovali pod dozorem lektorů, kteří bedlivě jezdce sledovali a zapisovali si hrubé přestupky.

Po prostřídání obou skupin už všichni nedočkavě čekali na výsledky. Jízdy na kole se povedly všem. Teoretické testy některé potrápily a chybiček bylo tolik, že zkoušku nesplnili. Po chvilkovém zklamání se všichni čtvrťáci shodli, že si sportovní dopoledne užili. Do školy se už vraceli s úsměvem na tváři.

 Děkujeme pracovníkům oslavanského DDM, že se nám ochotně věnovali.

P. Řezáčová