V rámci prvouky jsme v pondělí 20. června se žáky 3. třídy uskutečnili třídní vědomostní soutěž, která byla vyvrcholením našeho snažení v tomto předmětu. Aby tato soutěž byla pro děti zajímavější, odehrála se v přírodním parku na Réně, kam jsme společně vyrazili hned v 8 hodin ráno. Zde pro ně bylo připraveno mnoho zajímavých otázek a úkolů. Žáci museli např. určit jednotlivá města ve slepé mapce ČR, pojmenovat sousední státy ČR, správně nakreslit naši vlajku, popsat jednotlivé kosti lidské kostry, rozpoznat živočichy, určit stromy podle listů apod. Zkrátka si během této netradiční výuky děti zopakovaly a procvičily všechny své znalosti, které načerpaly ve druhém pololetí tohoto školního roku.

Po ukončení akce byli žáci seznámeni s dosaženým počtem bodů a vyhlášeni vítězové.

Nejlépe se umístili tito žáci:

1. ŠTORK Patrik
2. VILDOMEC Josef
3. BUČKOVÁ Tereza
4. KRAČMAROVÁ  Kateřina
5. COUFALOVÁ Petra
64b.
59b.
58b.
57b.
53b.

Dokoupilová Kateřina