V úterý 9. dubna 2024 čekal budoucí prvňáčky první oficiální kontakt se školou, protože na ZŠ V. Menšíka Ivančice probíhal zápis do 1. třídy.

Příchozí děti i jejich rodiče přivítali po vstupu do školy starší spolužáci z 8. tříd. Rodiče nejdříve vyplnili a odevzdali dokumenty potřebné k přijetí svých dětí do školy a poté se společně účastnili příjemné a zábavné cesty do školních lavic. Předškoláčci se v začátku motivačně naladili svými sportovními dovednostmi – probíhali překážkovou dráhu, na jejímž konci na každého z nich čekala barevná obálka. A protože to byl začátek jejich cesty, připravená barevná obálka byla prázdná. Přesunuli se do vyššího patra školy, kde na ně čekaly paní učitelky se záludnými a pestrými úkoly a po jejich splnění obálku postupně plnili.

Předškoláčci si ve školních lavicích vyzkoušeli hned několik dovedností.

Na obrázcích se zvířátky si procvičili nejen pojmenování názvy zvířátek, ale určovali i první a poslední hlásky ve slově a také zvládli vytleskat počet slabik ve slovech. Následovalo poznávání geometrických tvarů a orientace v prostoru. S kamarádem šnečkem si děti domalováním ulity procvičily grafomotoriku

A protože děti mají rády pohádky, čekaly na ně hned dvě, které dobře znají. U Popelky si na šňůrce korálků procvičily početní představy a určování barev. Červenou karkulku si budoucí prvňáčci převyprávěli sami, čímž si procvičili nejen svůj jazýček a slovní zásobu, ale zvládli i dějovou posloupnost příběhu. Součástí tohoto úkolu bylo i stříhání a skládání obrázků.

Často se třídou rozezněla písnička nebo krátká básnička, kterou si děti přichystaly a bez ostychu zpívaly a recitovaly. Za každý splněný úkol dostaly barevná razítka, která si vložily do barevných obálek a na konci cesty si vybraly z dáreček připravených odměn.  Při zvládání jednotlivých úkolů se objevovaly nejen úsměvy, radost a touha předvést se, ale i napětí a sem tam i slzičky. Celému dětskému snažení přihlížely maminky budoucích prvňáčků, které měly možná větší trému než jejich malá ratolest.

Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni drobnými dárky a sladkostmi.

Zápis do první třídy je významným mezníkem v životě každého dítěte. Je to čas plný očekávání, naděje a nových možností. Je to doba, kdy se začíná budovat pevný základ pro budoucí akademický a sociální úspěch. Doufáme, že jsme jim tento vstup usnadnili a děti si odnesly jen pozitivní prožitky.

Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme!

Z. Muchová a P. Krysová