Ve středu 27. března 2024 proběhl na naší škole projektový den zaměřený na rozvoj a prohloubení čtenářské gramotnosti. Letošním tématem byl literární žánr detektivka. Pojem čtenářská gramotnost nepatří jen do českého jazyka, ale prolíná se napříč všemi předměty.  Co je vlastně čtenářská gramotnost? Porozumění psanému textu, jeho používání a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti.

Detektivky se pravidelně umisťují na prvních příčkách žebříčků nejvíce prodávaných knih, tradičně patří mezi bestsellery. Celý projektový den se dal rozdělit do tří částí. V té první si žáci sedmých, osmých a devátých ročníků připravili pro své spolužáky prezentace, ve kterých je seznámili se třemi osobnostmi a zakladateli tohoto žánru. Žáci nám představili Agathu Christie, Arthura Conana Doyla a Karla Čapka. V druhé části si žáci mohli vyzkoušet, jací by byli oni sami detektivové, jaký mají postřeh, paměť, jak si všímají detailů. Poté se žáci rozdělili do menších skupinek a dle zadaných indicií a plánku města vyhledávali zloděje, který si odnesl lup ze zlatnictví. A jak vám jde orientace v rodokmenu? Žáci dokázali, že se orientují skvěle, a tak vyhledali, kdo ukradl traktor, kdo prodal dům, který mu nepatřil, kdo odcizil náhrdelník. V předposledním úkolu řešili záhadu odehrávající se na 1. máje a také v podsvětí, kde je uvítal samotný Hádes. A poslední úkol zněl následovně – za spolupráce své skupinky vytvořit vlastní příběh s detektivní zápletkou. Některé skupiny se inspirovaly příběhem ze zlatnictví, kdy tvořily povídku s nákresem města.  Někteří žáci se pustili do komiksu, do kterého opět zakomponovali své záhady.

Žáci během projektového dne rozvíjeli i své klíčové kompetence a také své kritické myšlení – komunikovali, spolupracovali, vedli plnohodnotnou diskuzi, plánovali svou práci souhrnně i v jednotlivých krocích, dozvídali se zajímavé i nové informace, uvědomovali si postoje a hodnoty pro svůj osobní rozvoj.

L. Moresová