Dne 22. března 2024 se konala v naší škole soutěž nazvaná Matematický klokan. Tato prestižní soutěž, která má kořeny v Austrálii kolem roku 1980, se od té doby rozšířila do Evropy a dnes se jí účastní stovky tisíc soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Letošní ročník soutěže na naší škole byl otevřen pro žáky od 2. do 9. ročníku. Soutěž se konala v prostorách naší školy a zúčastnilo se jí 192 soutěžících. Ti byli rozděleni do 4 kategorií podle věku. Během soutěže museli řešitelé čelit sérii matematických a logických úloh, které byly rozděleny do 3 úrovní obtížnosti. Za správné odpovědi získávali soutěžící body, a to od 3 do 5, zatímco za chybné odpovědi jim byl odečítán jeden bod. K dispozici jim nebyly kalkulačky ani jakákoli literatura, takže vše záviselo pouze na jejich znalostech a schopnosti logicky uvažovat. Výsledky všech soutěžících jsou zaznamenány a je možné je porovnat na internetových stránkách.

Jak dopadli naši žáci, známí jako “klokani”? Kdo se mohl pyšnit titulem nejlepšího řešitele na naší škole?

Výsledková listina

Soutěžící

Třída

Kategorie

Školní rok

Počet bodů

Místo

K. Lukáš

III. třída

Cvrček

2023/2024

78

1

K. Anna

III. třída

Cvrček

2023/2024

73

2

B. Michal

III. třída

Cvrček

2023/2024

57

3

H. Lukáš

V. třída

Klokánek

2023/2024

99

1

H. Filip

V. třída

Klokánek

2023/2024

63

2

N. Nela

V. třída

Klokánek

2023/2024

61

3

H. Radim

VI. A

Benjamín

2023/2024

54

1

P. Debora

VII. A

Benjamín

2023/2024

54

1

L. Nikola

VI. B

Benjamín

2023/2024

52

2

T. Magdalena

VII. A

Benjamín

2023/2024

52

2

Ch. Dušan

VII. A

Benjamín

2023/2024

50

3

Kř. Tomáš

IX. B

Kadet

2023/2024

76

1

K. Jurij

IX. A

Kadet

2023/2024

73

2

B. Jan

VIII. A

Kadet

2023/2024

69

3

 

Velké poděkování patří všem kolegům, kteří se podíleli na organizaci této soutěže. Všem soutěžícím gratuluji k jejich výborným výsledkům.

Pavel Procházka