V první části výukového programu v SVČ 25. května, jsme se ocitli v dobách nejstarších civilizací na naší planetě. Dověděli jsme se, jak se žilo v dobách starého Egypta, starověké Mezopotámie, Číny nebo tajuplných říší Aztéků a Mayů.

Zjistili jsme, že i přes velké vzdálenosti měly tyto říše mnoho společného. A ještě dnes obdivujeme jejich znalosti, žasneme, jak důmyslně a krásně jsou postaveny např. pyramidy, co všechno dokázali bez stavební techniky.  Skláníme se i před uměním lidí, kteří se snaží porozumět starému písmu, ne všichni vědí, že mezi nimi byl i Čech, Bedřich Hrozný, který rozluštil chetitské písmo.

Tomášovo povídání bylo velmi zajímavé, skoro jsme ani „nedutali“ a o to víc jsme se těšili na 15. června, kdy jsme mohli pokračovat prakticky. Ve skupinách jsme tvořili vlastní říši, vymysleli název a zakreslili do ní vše, co je důležité pro život jejich obyvatel, včetně chrámu, hrobky, obydlí, lesů, polí, vody. Každá skupina si vytvořila svoji vlastní abecedu.

Moc se nám tu líbilo, škoda jen, že čas tak rychle letí, měli jsme tolik nápadů a zdaleka ne všechny jsme stihli zrealizovat. Snad někdy příště ….

Marta Makešová a žáci 7. A