Žáci 2. stupně se prostřednictvím školního kola mohli ve čtvrtek 25. ledna 2024 zapojit do oborové soutěže Zeměpisná olympiáda. Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží. Na základních školách je soutěž rozdělena do tří kategorií a letos se do ní zapojili žáci všech tříd druhého stupně. Zadání pro nejmladší kategorii A (6. třídy) si vyzkoušelo 9 žáků, kategorii B (7. třídy) tři žáci a nejsilněji byla zastoupena kategorie C (8. a 9. třídy) s celkem 16 účastníky. Nejlepšími řešiteli školního kola se stali:

Kat. A (6. třídy): Jarmila S. (23,5 b.), Zuzana Ř. (22 b. – postupuje do okresního kola), Barbora J. (20,5 b.)

Kat. B (7. třídy): Jan P. (23,5 b. – postupuje do okresního kola), Dušan Ch. (22,5 b.), Boris Š. (18 b.)

Kat. C (8. a 9. třídy): Adam O. (26 b. – postupuje do okresního kola), Tobiáš J. (23,5 b.), Adam B. (21,5 b.). Nejúspěšnějším žákem z 8. ročníku se stal Matěj T. s 21 b.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a těm nejúspěšnějším gratulujeme. Okresní kolo proběhne 21. února 2024 a trojici našich zástupců budeme držet palce:-).

O. Bureš