Úterní 16. ledna odpoledne se poprvé naší školou rozezněly hlasy budoucích prvňáčků. Přišli společně se svými rodiči, kteří si vyslechli důležité informace týkající se především školní družiny a seznámili se s budovou školy. Všechny informace jim sdělila paní zástupkyně Klára Vacková a vedoucí vychovatelka Mirka Sojková.

Pro předškoláky byly připraveny zábavné úkoly zaměřené na jemnou a hrubou motoriku, paměť    a prostorovou orientaci. Na začátku si pomocí říkanky společně postavili sněhuláka a zazpívali písničku Hlava, ramena, kolena, palce. Ve školních lavicích plnili úkoly se zimní tematikou. Z papíru vytvořili sněhuláka, hledali rozdíly na zimním obrázku a podle pokynů učitele dokreslovali do domečku předměty, které se v něm nachází.

Na závěr děti předvedly písničku spolu s pohybem svým rodičům, kteří se za nimi přišli podívat. Se sladkou odměnou jsme se rozloučili. Všichni se těšíme na další únorové setkání.

Učitelky 1. stupně