Ve čtvrtek 21. prosince 2023 zahráli žáci 7. A pro všechny žáky 1. st. a 6. ročníky  příběh o narození Ježíška. Po pečlivých měsíčních přípravách vystoupili před dětské publikum a přinesli s sebou vánoční příběh o putování Josefa s Marií ke sčítání lidu do Betléma, kde se narodil Ježíšek. Žáci od přípravné třídy až po 6. B zhlédli vánoční hru a mohli si s námi i zazpívat koledy a prohlédnout malovaný Betlém. Na rozloučenou si odnesli obrázkové čtení, ve kterém si celý příběh mohou při čtení a malování obrázků znovu připomenout. Podle rozzářených očí hlavně těch mladších si myslíme, že se jim naše vánoční hraní líbilo.

Děkuji všem žákům 7. A, kteří se zapojili do tohoto vánočního divadelního projektu a chválím je za pěkné herecké a zpěvácké výkony.

Pochvala patří Deborce, Dominičce, Terezce P., Sabince, Verunce, Gábince, Kamilce, Elišce V., Dušovi, Domčovi, Andymu a Adamovi.