jsme přišli až na Rénu. Tady měl pro děti připravený  výukový program o přírodě pracovník SVČ Jan Dvořák. Malí přírodovědci poznávali stromy podle listů. Zkusili si pomocí provázku a špejle vypočítat výšku a stáří stromu. Jak se v lese chovat, co do lesa patří a co nepatří. To děti znaly velmi dobře. Pracovní listy měly prověřit jejich znalosti. Spolupráce ve skupinách fungovala na jedničku, proto se podařilo zdolat i těžší úkoly. Z Rény si děti odnášely nejen osvědčení o absolvování výukového programu, ale i nové znalosti a snad i vědomí, jak se k přírodě a v přírodě chovat, aby byla všude tak pěkná, jako je park na Réně.

Marie Machová