Děti nečtou. Možná čtou, ale jen některé. Ty pak často bývají považovány za podivíny, popřípadě za „exoty“. Zvoní tedy klasické literatuře hrana? K probuzení zájmu o literaturu a knihy vůbec měla přispět exkurze „deváťáků“ do Památníku písemnictví na Moravě.

Památník byl v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě otevřen pro veřejnost 1. července 2005. Návštěvníkům nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější literární památky na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované benediktinské knihovny s 18 000 knihami.

Vedle historické knihovny nás zaujala maketa dvou slavných rukopisů královny Elišky Rejčky, jejichž pořizovací cena byla kolem 300 000 korun. Kolik by stál originál knihy? To nelze ani domyslet.

Snad alespoň některé žáky expozice zaujala a uvědomili si, že ani v dnešní elektronické době nejsou knihy úplně na odpis a že mají stále své kouzlo.

Schmidová Zuzana