V pondělí 20. listopadu 2023 si žákyně 9. tříd vyzkoušely, jak se budou cítit za rok, až budou studovat na střední škole. Dnes se totiž připojily ke studentům ivančického gymnázia, prošly seznámením s experimentální poezií a také se zúčastnily následného workshopu s brněnskou spisovatelkou Sylvou Lauerovou. Co si můžeme představit pod pojmem experimentální poezie? Je to hraní. Hraní se slovy, s písmenky, s obrázky, zapojení a rozvíjení fantazie.

Paní Lauerová žákům představila automatické psaní, surrealismus včlenila do návodu na pletení z gumiček a jak vypadá neřízený a řízený dadaismus zarecitovala v básni Máj od Karla Hynka Máchy. Velmi nás okouzlila zvukomalebnou básničkou Večer u rybníka, představila básně afonické a devokalizované, které jsou zprvu nesrozumitelné, stejně tak minimalistickou poezii Prší, prší a v závěru nás pobavila výtvarnou básní Kohouta večer nikdo neposlouchá.

Po teoretickém úvodu se žáci rozdělili do skupinek a z nabízených tří básní – Máj, Lesní studánka, Hody, hody doprovody – si zvolili jednu. Zadání skupinové práce znělo tak, že do vybrané básně měli včlenit slova z návodu na sestavení domečku pro děti. Báseň se tak rázem stala nesmyslnou, ale především vtipnou a zábavnou.

L. Moresová