Digitální gramotnost se stává čím dál důležitější součástí znalostí každého člověka. Efektivní použití moderních technologii a schopnost informatického myšlení je obrovskou devizou. Jak ale zjistit svou úroveň znalostí a dovednosti? Jednou z možností je se utkat v celorepublikových soutěžích a porovnat se s ostatními.  

V týdnu od 7. listopadu do 14. listopadu se účastnili žáci 8. a 9. ročníku soutěže IT SLOT. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.  

Do letošního ročníku se zapojilo 22 zájemců. Změřili své síly s ostatními žáky 8. a 9. ročníků základních škol v celé České republice.  Celkem se soutěže účastnilo 13 952 žáků 8. a 9. ročníků základních škol. Jurij K. obsadil v celkovém pořadí pěkné 247. místo. Všem soutěžícím gratuluji.

Za PK Matematika a její aplikace
Mgr. Pavel Procházka

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci 

Pořadí

Jméno

Příjmení

Doba zpracování

Počet bodů

1.

Jurij

K.

26:19

20 bodů

2.

Adam

O.

30:00

19 bodů

3.

Václav

V.

25:43

18 bodů