Ve středu 24. října 2023 vyrazili žáci 9. ročníků společně s Adamem Eliášem (bývalým žákem naší školy, nyní studentem 4. ročníku Střední zahradnické školy Rajhrad) na geologickou exkurzi na Stránskou skálu do Brna.

Stránská skála je skalní útvar, který se vypíná mezi Slatinou a Líšní. Je národní přírodní památkou a jde o jeden z nejkrásnějších skalních útvarů ve městě. Archeologické průzkumy prokázaly první osídlení už v paleolitu, lokalita se také řadí k nejstarším doloženým sídlištím člověka typu Homo erectus v Evropě. Několik jeskyní, které se zde nacházejí, jsou i významnými paleontologickými nalezišti. Např. v Absolonově jeskyni bylo nalezeno 645 zkamenělých kostí pleistocénních ptáků, ve Woldřichově jeskyni zase zub nového druhu šavlozubé kočky. Výzkumy i návštěvy běžných výletníků vedly k nalezení mnoha dalších zkamenělin, především mořských bezobratlých živočichů, vzácně i žraločích a rybích zubů. Od středověku sloužil zdejší vápenec jako stavební materiál, byl např. použit pro kašnu Parnas na Zelném trhu. Lokalita byla využívána i za druhé světové války. Byly zde hloubeny štoly pro potřeby blízké továrny na letecké motory, práce ovšem přerušil nálet amerických bombardérů v srpnu 1944. Po válce byl v těchto místech budován protiatomový kryt.

Po příchodu na Stránskou skálu Adam žákům sdělil důležité informace o zdejší lokalitě. Poté žáci ve skupinkách vyplňovali pracovní list. Po jeho zkontrolování následovala procházka po Stránské skále, navštívili jsme například i štolu, která byla pro žáky příjemným zpestřením.

Exkurze se žákům líbila, byla praktickým doplněním učiva přírodopisu, které teď v 9. ročníku probírají.

A už teď se všichni těšíme na jaro, kdy nás čeká exkurze do Moravského krasu do Punkevních jeskyní k propasti Macocha.

Mgr. Jitka Tesáčková, Mgr. Pavel Švehlík