„ Ne nám, Pane, ne nám, ale ku slávě Tvého jména!“

Tímto templářským heslem jsme 25. května zahájili ve školní družině pětidenní tématické soutěžení a přenesli se asi o 700 let nazpět do časů vlády Ludvíka IV. a snad nejslavnějšího rytířského řádu – Templářů.

Malí rytíři, rozdělení do čtyř soutěžících skupin Veronicusů, Pavlusů, Davidsonů a Eriksonů se nejprve seznámili s historií a relikviemi řádu prostřednictvím filmu Ztracený poklad Templářských rytířů. Další informace načerpali z knih a internetových stránek.

Připraveni a poučeni se s nadšením pustili do soutěžních úkolů. Prvním z nich byla malba vlastního hradu a mapy s vyznačeným pokladem. Potom následovala výroba přilbic a plášťů a nechyběla ani rytířská bitva, byť k ní byly použity pouze kuželky místo mečů. Další aktivita se odehrála v terénu Malovanska, kde děti hledaly ukryté obálky s rozstříhanými zprávami. Nakonec si malí Templáři vyzkoušeli mrštnost a správný odhad při soutěži v chytání a navlékání kruhů na ruku.

A kdo z nich naše středověké klání vyhrál? Všichni, kdo se při něm pobavili, něčemu se naučili a vyzkoušeli si něco nového…

M. Sojková