Třídní učitel:
Mgr. Ondřej Bureš
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
bures.o@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Jarmila a Dominik

 

Plán na měsíc květen 2024

30. 5. Muzikál ZUŠ – Kráska a zvíře – 9.00 – 1. st. + 6. třídy; 11.00 – 2. st., vybíráme 50 Kč

31. 5. Den dětí, park Réna

 

Děti dětem

 

Pracovní sešity pro 7. ročník

Cena za pracovní sešity se liší dle 2. cizího jazyka:

Němčináři: AJ (352,-), D (89,-), F (109,-)*, NJ (199,-) – celkem tedy 745,- Kč.

Ruštináři: AJ (352,-), D (89,-), F (109,-)*, RJ (269,-) – celkem tedy 815,- Kč.

Platbu můžete nosit již teď.

Děkuji, O. Bureš

*Ceny po úpravě – zvýšení ceny PS z fyziky o 4,-Kč.

 

Rozpis odpoledního vyučování na 2. pololetí šk. roku 2023/2024

Pracovní činnosti – úterý (Dvořáková I.)

Náplní práce je vaření. Výuka bude probíhat v budově prvního stupně Komenského 7.
                             
                                                                                              

ČERVEN                      4., 18.             

 

Upozornění

Od 20. května 2024 až do odvolání budou v průchodu budovy ZŠ V. Menšíka Ivančice na Komenského náměstí 7 probíhat stavební úpravy.

Upozorňujeme žáky a rodiče, aby se v těchto prostorách nezdržovali, pouze bezpečně procházeli.

Žáci se nebudou shromažďovat ani na školním dvoře, ani před budovou školy. Opatření se vydává z důvodu bezpečnosti žáků a jejich rodičů.

                                                                                                                                     Mgr. Lenka Vokurková

23. 5. 2024

Příprava špaget

Tentokrát jsme si ve školní kuchyňce vyzkoušeli správně uvařit špagety a k nim připravit rajčatovou omáčku s mletým masem. Kdo chtěl, posypal si svoji porci strouhaným sýrem. Všem skupinkám se jídlo povedlo, protože nezbyla ani špagetka.

I. Dvořáková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
23. 5. 2024

Vzdělávací program Čas proměn

Vzdělávací program “Čas proměn” byl určen pro dívky 6. a 7. ročníku. Období dospívání je pro tyto věkové skupiny náročným obdobím, které by mělo být diskutováno nejen doma, ale i ve škole, popř. s nezávislými osobami. Přednášku odprezentovala sympatická a velmi empatická lektorka, která s dívkami probrala fyzické i emocionální změny, které jsou součástí dospívání.  Kromě praktických ukázek upozornila na potřebu dostatečného spánku, škodlivost mobilních telefonů a uvědomění si vlastních potřeb a změn, které jim pomáhají utvářet své budoucí sebevědomí, svou identitu a zařazení v další fázi života.

S. Rumreichová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
21. 5. 2024

Popis osob v angličtině

V anglickém jazyce jsme se věnovali popisu osob. V prezentaci jsme si zopakovali vzorové věty – popis různých slavných osobností a podle popisu jsme je vyhledávali na fotografiích. Potom jsme si sami zkusili v malých skupinách popsat jednu vybranou osobnost. Slovní zásobu jsme také procvičovali pomocí hry „Slap“- plácání správných slov na tabuli pomocí plácaček na mouchy – dívky proti chlapcům. A hra byla velmi vyrovnaná.

J. Kračmarová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
20. 5. 2024

Módní návrháři

Žáci tvořili textilní výrobky dle vlastního návrhu. Jak se jim výrobky povedly můžete shlédnout ve fotogalerii.

L. Krčmářová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
20. 5. 2024

Malovaná přísloví

V hodině literární výchovy jsme se zabývali krátkými útvary lidové slovesnosti, které v ustálené podobě, někdy bývají i rýmované, hodnotí lidské chování a jednání a přináší mravní ponaučení. Žáci si ve dvojicích vybrali různá přísloví a ty namalovali.

V následujcí hodině jsme si je žáky prohlédli a snažili se uhodnout, co které znamená. Moc chválím všechny žáky za jejich zaujetí, příjemné naladění i aktivitu! :-))

L. Moresová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz