Třídní učitel:
Mgr. Ondřej Bureš
Telefon do kabinetu:
546 419 275
E-mail:
bures.o@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Jarmila a Dominik

 

Plán na měsíc říjen 2023

2. 10. Žákovský parlament, sborovna II. stupně, 14.00 (Jarča a Dominik)

8. – 14. 10. Logická olympiáda

9. 10. Den V. Menšíka

13. 10. Den otevřených dveří, 8.00 – 16.00

19. 10. Exkurze – Planetárium a Anthropos Brno

26. – 27. 11. Podzimní prázdniny

25. 9. 2023

Exkurze Anthropos a Hvězdárna a planetárium Brno

Ve čtvrtek 19. října 2023 budou mít žáci 6. ročníků možnost navštívit stálou expozici v Anthroposu v Brně, která se věnuje nejranějšímu období lidských dějin, a výstavu děl malíře Zdeňka Buriana. Poté se přesuneme do Hvězdárny a planetária Brno, kde je pro žáky objednán program Hvězdný cirkus 3D.

Cena vstupenek: Anthropos 100 Kč, Hvězdárna a planetárium 100 Kč, cena vlastním autobusem cca 100  Kč – k úhradě použiji přeplatek z částky 1.000 Kč na začátku šk. roku, NIC NEPLAŤTE.

Sraz: 19. října 2023, v 7.50 hod.  u Besedního domu v Ivančicích
Návrat: přibližně ve 13.30 hod. k Besednímu domu

Návratem akce končí, žáci odchází sami domů.

S sebou: KARTIČKU POJIŠŤOVNY, vhodné oblečení a pohodlnou obuv, pití a svačinu, peníze pro vlastní potřebu (občerstvení, suvenýry)

 

Škola v přírodě 19. - 23. února 2024

Místo: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, pracoviště Rychta, Krásensko.                               

Termín: 19. – 23. února 2024,  (začínáme v pondělí obědem a končíme v pátek obědem).

Cena: 3 425 Kč – cena zahrnuje:

  • ubytování
  • plnou penzi
  • program – Jak přežít dobu ledovou

Doprava v ceně 13 500 Kč bude hrazena školou ze SRPŠ.

Náplň:

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje obývali lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Prozkoumáme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    archeologická výprava do dob minulých
•    střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné
•    expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu
•    zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin zimnímu období
•    lovecká výprava s rozděláváním ohně

Odevzdání přihlášek   :  do pátku 22. 9. 2023.

První záloha                :  2 000 Kč (prosím zaplatit do 31. října 2023).

Druhá záloha              :  1 425 Kč (prosím zaplatit do 31. ledna 2023).

Částku prosím uhraďte na účet školy: Bankovní spojení: 86-1560270257/0100 KB Ivančice.

Do poznámky uveďte: ŠVP, jméno dítěte a třídu.

 

Rozpis odpoledního vyučování na 1. pololetí šk. roku 2023/2024

Náplní práce bude práce s laboratorní technikou.

Odpolení výuka bude 1x za 14 dní v úterý (2 vyuč. hodiny) – rozpis je zde:

ZÁŘÍ                            12., 26.                                              

ŘÍJEN                           10., 24.                                              

LISTOPAD                   7., 21.                        

PROSINEC                   5., 19.                                    

LEDEN                         16., 30.           

27. 9. 2023

Soutěž ve zpěvu

V hudební výchově jsme tento týden uspořádali soutěž ve zpěvu. Soutěž uváděli dva moderátoři, kteří také zapisovali výsledky, ostatní žáci byli porotci. Nejvíc hlasů získal David.

V. Miškelová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

22. 9. 2023

Spolupracujeme

Žáky čeká v příštím týdnu velká písemná práce, na kterou opakujeme celé září. Jako poslední téma jsou dvojice slov, lišící se pravopisem a významem. Žáci proto utvořili malé skupinky a snažili se vymyslet věty, aby byly smysluplné a také pravopisně správně. Žáci si vzájemně pomáhali, spolupracovali, doplňovali se, usměrňovali. Na konci jsme si všechny napsané věty zkontrolovali a vysvětlili.

L. Moresová

 

19. 9. 2023

Street dance v HV

Na dnešní hodinu hudební výchovy si holky z naší třídy připravily street dance:

11. 9. 2023

Adaptační pobyt

Hned v prvním týdnu školy vyrazili šesťáci na dvoudenní adaptační pobyt do Čučic. Cílem adaptačních kurzů není jen seznámení nových spolužáků na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za podstatné, aby spolu byli spolužáci schopni komunikovat ve třídě jako celku napříč dílčími kamarádskými skupinami a přes odlišnosti v zájmech a názorech dokázali překročit hranice svého „já“ a naučili se vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vlastní vliv na skupinu jako celek.

Přijeli jsme ve čtvrtek dopoledne a po rychlém ubytování a seznámení s budovou a zahradou bývalé fary jsme ještě před obědem vyzkoušeli první aktivity na vzájemné seznámení. Po obědě jsme pokračovali, a protože panovalo krásné počasí, podnikli jsme vycházku a tak se část aktivit odehrávala u řeky Oslavy. V pátek dopoledne jsme ještě stihli nějaké hry, které prověřily nejen naše schopnosti, ale i fyzickou kondici. Dva dny v Čučicích utekly jako voda, bylo to moc fajn, za což musíme poděkovat i Simoně ze SVČ.

O. Bureš

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz