Úterý 27. června 2023 bylo pro žáky 9. ročníku dnem slavnostním. V 9 hodin se všichni sešli v sále ZUŠ Ivančice plni očekávání, jak asi bude ukončení povinné školní docházky na ZŠ V. Menšíka Ivančice probíhat. Předposlední den školního roku 2022/2023 nastalo loučení „se základkou“. Tolik očekávaný okamžik, ke kterému se někteří upínali po celý školní rok, se najednou stal skutečností. A najednou by mnozí chtěli vrátit čas a zůstat těmi malými školáky, v prostředí, které tak důvěrně znají a v kruhu spolužáků, se kterými prožili tolik společných chvil.

Všichni přišli slavnostně oděni a neskutečně jim to slušelo. Holt, ne nadarmo se říká, že „šaty dělaj člověka“. Úvodního slova se ujali prvňáčci, kteří zpívali, recitovali a potom starším spolužákům předávali malované hrnečky. Oplatili deváťákům to, jak je 1. září 2022 poprvé vítali ve školních lavicích. A v tento okamžik si deváťáci uvědomili, že sami budou po prázdninách také prvňáčky, ale na školách středních. Se žáky se přišla rozloučit paní ředitelka Lenka Vokurková, paní zástupkyně Jitka Štorková a Klára Vacková a třídní učitel 9. A Ondřej Bureš, třídní učitelka 9. B Lenka Moresová a třídní učitelka 9. C Silvie Rumreichová.

V těchto slavnostních chvílích byla také oceněna žákyně 9. B Elizabeta Homolková, která úspěšně reprezentovala školu ve zpěvu a vyhrála celoškolní soutěž Menšíkův úsměv. Eli jsme všichni popřáli, ať se jí na Konzervatoři J. Ježka v Praze, kde bude od září studovat, daří, ať jí to zpívá a ať zůstane i nadále sama sebou.

Absolventi v upomínku na školní léta strávená na základní škole obdrželi pamětní listy a jako poděkování předali kytičky paní ředitelce a paní zástupkyni. Následovaly společné fotografie, také poslední, a poté už první kroky do dalšího života.

Deváťáci, přejeme vám hodně štěstí!