Naši žáci navštívili dne 16. 6. 2023 informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. Učivo jaderné fyziky není jednoduché, proto pořádáme pro žáky naší školy exkurze do Dukovan. Letos na nás díky velkému přetlaku vyšla řada až v půli června. Učivo jaderné fyziky bylo již probráno. I tak si myslím, že není nad praktickou zkušenost přímo v na místě. Díky této exkurzi mají žáci možnost propojit teoretické znalosti z fyziky s praktickým zážitkem z naší nejstarší jaderné elektrárny. Letošního ročníku se zúčastnilo 35 žáků 9. ročníku. Necelých 20 km dlouhou cestu jsme zvládli během pár minut. Ve dvouhodinové exkurzi se děti dozvěděly informaci o historii elektrárny, základní princip řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu dalšího ze života dukovanské elektrárny. Novinkou pro letošní školní rok byla možnost procházky reaktorovým sálem, sekundárním a terciálním okruhem pomocí brýlí s virtuální realitou. Interaktivní software nás netradiční formou provedl prostory, kam se běžný člověk nedostane. V další části již následoval běžný výklad s modely. Zkušení lektoři, kteří se nezalekli ani všetečných dotazů děti. Věřím, že návštěvou tohoto unikátního zařízení získali žáci představu o složitých pochodech, které v jaderné elektrárně probíhají. 

Mgr. Pavel Procházka