V pondělí  23. 5. 2011 se žáci sešli s pracovníky SVČ  Ivančice na netradiční výukové hodině. Program, zaměřený na týmovou spolupráci a vytváření příjemné atmosféry ve třídním kolektivu, byl pestrý a plný her.  V úvodu si žáci vyzkoušeli, jak těžké někdy může být, pochválit sám sebe. Umět se objektivně vyjádřit sám o sobě, nepodceňovat své schopnosti, ale nevychloubat se.

Společně si vyzkoušeli práci v týmu. Vždyť domluvit se navzájem ve skupině 17 lidí, není vůbec jednoduché. Co člověk, to názor, to jiná hodnota, jiný způsob uvažování. I dospěláci by měli potíže. Ale žáci naší třídy prokázali, že umí držet za jeden provaz a jsou schopni navzájem komunikovat, spolupracovat a zvládnout i nelehký úkol, jakým bylo vytvořit si vlastní pravidla třídy.

Mgr. Zdeňka Adamová