Čas od času v hodinách literatury či dějepisu narazíme na jméno Jana Blahoslava. Ivančice ve spojení s Blahoslavem a jednotou bratrskou sehrály v české historii významnou úlohu.  Můžeme si však jen povzdechnout, jak je pro naše město nespravedlivé, že Blahoslavův  překlad Nového zákona se stal součástí Bible kralické, přestože toto dílo vzniklo v Ivančicích. Jak by nám zněl krásně název „Bible ivančická“.

Žáci 7. ročníku navštívili ve čtvrtek 26. května stálou expozici v Památníku Bible kralické nazvanou „Dílo tiskařů jednoty bratrské“. Připomněli si tak nejvýznačnější období v kulturní a literární historii Ivančic a Kralic.

Expozice kromě dvou desítek reprodukcí dobových vyobrazení práce v tiskárně soustřeďuje téměř 150 exponátů. Nejvýznamnějším unikátem je samozřejmě Bible kralická, nejpozoruhodnější literární dílo českých dějin, které na celá staletí kodifikovalo pravidla českého jazyka.

Nás samozřejmě zaujala část expozice věnovaná Ivančicím. Dozvěděli jsme se, že biskup Jan Blahoslav zamýšlel v Ivančicích vytvořit vzdělávací centrum mládeže na vysoké úrovni. Jeho součástí měla být i tiskárna, která zahájila činnost 2. prosince 1562. O dva roky později zde byl vydán jeden z nejkrásnějších evropských tisků 16. století Ivančický kancionál, jehož originál jsme mohli v Památníku také zhlédnout.

V 70. letech 16. století připravovala tiskárna vydání největšího díla jednoty bratrské – překladu Starého zákona z hebrejštiny a řečtiny – kvůli němuž se v Ivančicích shromáždili významní učenci. Projekt ale narazil na nečekané potíže. Působiště tiskárny, utajované označením insula hortensi (ostrov zahrad), se stávalo veřejným tajemstvím. Spolehlivost úkrytu přestala být po 14 letech dostatečná. Velké nebezpečí představovali především olomoučtí jezuité. Olomoucký biskup získal od císaře Rudolfa II. právo cenzury všech tisků. Bratrská akademie otevřená roku 1574 v Ivančicích jim byla trnem v oku. Ivančice přestaly být bezpečným místem pro působení tajné tiskárny. Začalo se uvažovat o jejím přestěhování na vhodnější místo. To bylo nalezeno v nedalekých Kralicích.

A tak se Ivančice a Kralice staly pojmem v celé evropské kulturní historii. Nálezy z archeologického výzkumu v Kralicích nám přiblížily činnost bratrské tiskárny – paní průvodkyně nám dokonce na replice původního tiskařského lisu předvedla tisk bratrských knih. Podívali jsme se i na místo, kde byla nalezena největší část původního tiskárenského materiálu. Prohlídku jsme zakončili v kostele jednoty bratrské, který se nachází přímo v sousedství Památníku.

Mnozí z nás dodnes ani netušili, jak slavnou epochu má za sebou naše město a jak významnou roli sehrálo ve vývoji vzdělanosti českého národa. Je jen škoda, že v Ivančicích  představitelé města dodnes nepochopili, jaký poklad v ulici Ve Sboru mají, a tak jednou z cest, jak zájem o tuto významnou epochu naší historie pěstovat a provokovat, je exkurze do Kralic.

Z. Schmidová