ve školní družině

Jaro se kvapem blíží a tak jsme si čekání na teplejší slunečné dny zpříjemnili „Šouparádou“. Jednalo se o třídenní  zábavné soutěžení, při kterém hrály velkou roli nejen obratnost a rychlost, ale také štěstí a náhoda. Děti byly rozděleny do čtyř družstev. Každý den plnila družstva určité úkoly, za které byla bodově ohodnocena. Ve středu děti prokazovaly svoji šikovnost chytáním mikáda ze hřbetu ruky, házením karet po deseti do krabice a chytáním kroužků na meč. Čtvrtek patřil spíše štěstěně a náhodě – družstva měla za úkol určit, ve které ruce drží rozhodčí kuličku, vytáhnout kuličku určité barvy a hodit kostkou šestku.V poslední den Šouparády  vyvrcholilo soutěžení těmito disciplínami – poskoky snožmo s míčem mezi koleny, předáváním dvou tenisových míčků v družstvu nad hlavou a lovením krepákových ocásků.

Po sečtení všech dosažených bodů čekalo na soutěžící vyhlášení vítězů a předání odměn. Nejšikovnějším družstvem se stala

„ Morčátka „ve složení Klára a Sabina Eiblovi., Aneta Ondovčáková, Marta Halámková, Katka Nešpůrková, Pavla Šmardová a Eva Šínová.

M. Sojková