Ve čtvrtek 11. května 2023 jsme se sešli v kině Réna, abychom žákovskou akademií oslavili nedělní svátek maminek. Představení to bylo o to vzácnější, že jsme si připomínali svátky dva – Den matek v druhou květnovou neděli a Den rodiny, který je 15. května. Všichni přítomní s očekáváním napjatě sledovali výkony svých šikovných ratolestí.

Po úvodních slovech paní ředitelky se moderování ujali skvělí osmáci Adélka Adamová a Míša Gross, kteří každé vystoupení příjemně a vtipně uvedli.

Milým básnickým a anglickým vystoupením zahájili prvňáčci a přípravňáčci hodinový program. S pásmem kouzelných a vtipně pojatých postaviček z večerníčků nás potěšili žáci 2. třídy.  Celý sál rozpohybovali tanečníci z řad třeťáků, čtvrťáků a páťáků. Každá třída si připravila velmi rytmické a poutavé vystoupení a krásně roztleskali publikum v sále. Žáci 4. B třídy humorně ztvárnili píseň Jožin z bažin a rozesmáli tím všechny přítomné. Humorně pojali pohádku s přeházenými písmenky i žáci 6. A třídy, kteří obohatili program nejen zábavně, ale i lehce naučně. A aby toho mluveného slova nebylo příliš, Elizabeta Homolková z 9. B všem předvedla svůj pěvecký talent svým příjemným vystoupením. Výkon to byl neskutečný, čemuž po něm odpovídal i patřičný aplaus v sále. Eli se s námi za 6 týdnů rozloučí, protože byla přijata na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.

A čekalo nás finále. Všichni vystupující žáci se seřadili na pódiu a procítěně se s rodiči a prarodiči rozloučili dojemnou Písní pro mámu od Lollipopz. Závěr nemohly paní učitelky naplánovat lépe! Slzy dojetí byly znát i u mnohých tatínků.

Maminkám jsme popřáli, aby si svůj svátek oslavily s radostí, úsměvem a v objetí svých nejmilejších dětí.

Už teď se těšíme na vystoupení žáků za rok.

Lenka Vokurková