Ve čtvrtek 27. dubna 2023 proběhla v ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice beseda s por. Mgr. Zdeňkou Procházkovou z Oddělení tisku a prevence Policie ČR v Brně. Tématem odpoledního setkání byla Kyberšikana a s ní spojené sociální sítě, tedy téma v dnešní době velmi aktuální. 

Více než hodinová beseda byla určená pro pedagogy i rodiče žáků, kteří navštěvují naši školu. Všichni přítomní získali informace o tom, co je kyberšikana, jak postupovat, kam se obrátit v případě, že se s ní setkáme. Obecné informace byly velmi vhodně doplněny konkrétními případy z praxe. 

Závislost na sociálních sítích, kyberšikana i přibývající kybernetické útoky jsou velmi závažné problémy, které se týkají již dětí na 1. stupni základních škol. Je nutné o tomto tématu s dětmi mluvit, v případě výskytu problému ho řešit ihned, nenechat ho narůst do velkých rozměrů. 

Paní policistka nám předala velké množství odkazů na materiály, které mají pedagogům i rodičům pomoci se v problematice zorientovat a zároveň umožnit na toto téma s žáky efektivně pracovat.

V závěru proběhla ještě malá diskuse přítomných. I přes závažné téma, jakým kyberšikana bezesporu je, byla díky přirozenému projevu por. Mgr. Zdeňky Procházkové atmosféra ve třídě velmi příjemná.

Jitka Tesáčková