V pondělí 24. dubna 2023 jsme si na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice připomněli Den Země projektovým dnem na téma ODPADY.

Žáci nejdříve zhlédli krátká videa o tom, jak odpad třídit, co je to recyklace, jak probíhá svoz odpadu a jeho zpracování na dotřiďovacích linkách. Poté ve skupinkách zpracovávali jednotlivá témata jako plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kovy, textil a bioodpad. Každá skupina měla za úkol vytvořit plakát, kde znázornili to, co do daného kontejneru patří a nepatří. Dalším úkolem bylo složit báseň minimálně o 4 verších na téma odpady a třídění odpadů. Poslední úkol spočíval ve vytvoření letáku, ve kterém měli nabádat ostatní k tomu, aby třídili odpad. V poslední hodině projektu jednotlivé skupinky prezentovaly svoje výsledky před ostatními spolužáky ve třídě.

Celému projektovému dni předcházela exkurze žáků 8. ročníků do společnosti SAKO Brno, která se zabývá zpracováním odpadů. Zde se žáci mimo jiné dozvěděli, co se vyrábí z recyklovaných surovin.

Cílem projektového dne bylo to, aby si žáci uvědomili, že třídit odpad je opravdu důležité, má to smysl a že tím chráníme přírodu a životní prostředí pro budoucí generace. Tak TŘIĎTE ODPAD!!!

Mgr. Pavel Švehlík

1. stupeň

2. stupeň