Nastal den, na který se všichni žáci z 1.a 2. třídy těšili – spaní ve škole. Nedočkavé děti přicházely do tříd s maminkami, které nesly spacáky, podložky, batohy s oblečením a buřtíky. Po příchodu do třídy si kluci a děvčata mohli nachystat svůj pelíšek. Paní  Simona  seznámila děti s připraveným programem. A pak už jsme vyrazili na Rénu, kde si všichni vyzkoušeli různé pohybové aktivity. K večeři jsme si opekli nejen špekáčky, ale i chleba a rohlíky. Chlad nás vyhnal zpět do školy. Nezapomněli jsme ani na hygienu. Aby se dětem dobře usínalo, četly jsme pohádky nebo se děti dívaly na kreslené příběhy. Ještě dlouho poté, co zhasla světla, si všichni vyměňovali dojmy.

Po ranní hygieně jsme si pochutnali na snídani. Byl pro nás připraven  rohlík se sýrem nebo s marmeládou a čaj. A zase jsme vyrazili na Rénu. Čekaly nás napínavé soutěže a hry. Všechny děti hrály s chutí a elánem. A protože nám počasí přálo a sluníčko se na nás zvesela smálo, odcházeli jsme s dobrým pocitem a sladkou odměnou.

M. Machová, I. Šimková