Dne 13. března 2009 jsme se se žáky 6. tříd zúčastnili výukového programu  SVČ Ivančice o slavných i méně slavných osobnostech, které se narodily v Ivančicích.

Žáci se zde dozvěděli mnoho informací nejen o těch nejznámějších Alfonsi Muchovi a Vladimíru Menšíkovi, ale i o dalších –  spisovatelé Jan Procházka a Jaroslav Matějka, kněz Beneš Metod Kulda a Tomáš Procházka, lidový všeumělec Jakub Svoboda, hudebník Quido Adler, houslista Jiří Kratochvíl, voják Oto Brück, motokrosař  Miroslav Kučírek, házenkáři Ivo Eibl a František Kratochvíl, gymnastka Kristýna Pálešová. Výklad byl doplněn fotografiemi, filmovými ukázkami a také úkoly, kde si žáci ověřili své znalosti.

Tento výukový program vhodně doplnil učivo občanské výchovy  6. ročníku, kde se seznamujeme s rodným městem. Cílem je získat přehled nejen o historii a památkách našeho města, ale i o současnosti. Orientovat se v pojmech  samospráva města, starosta města, zastupitelstvo, rada města, městský úřad.

Mgr.  Zdeňka  Adamová