V pátek 10. března 2023 se třídy ZŠ V. Menšíka Ivančice proměnily v prostory, kde se „oživovali“ roboti. Pro naše žáky jsme připravili projektový den s názvem Oživ robota. Cílem projektu bylo týmové řešení problémů z matematiky a informatiky.

Úkoly jsme rozdělili dle obtížnosti. Nejmenší žáci vybarvovali matematické omalovánky a počítali netradiční příklady. Starší pak hádali obrázkové šifry nebo stavěli roboty z lega. Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku jsme připravili příběhovou hru s názvem Komando nekonečna. Pomocí řešení logických úkolů získávají kód pro aktivaci poškozeného robota.

Žáci druhého stupně měli za úkol navrhnout, vyrobit, a hlavně oživit vlastního robota.  Za správně vyřešené úkoly z matematiky a informatiky pro něj získávají vylepšení a nové schopnosti. Robot měl mít zajímavou a netradiční funkci. Při práci se seznámili i s umělou inteligencí, která bude v budoucnu roboty ovládat. Doprovodnou aktivitou je příprava robotického vozítka, které bude samo jezdit po stanovené trase.

Věřím, že aktivně strávené dopoledne žáky bavilo a něco nového se i přiučili.

Za PK Matematika a její aplikace Mgr. Pavel Procházka