V 8. a 9. ročníku mají žáci na Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice předmět nazvaný volba povolání. Seznamují se s rozmanitými povoláními, která se vyskytují na trhu práce, v nejrůznějších testech poznávají sami sebe, jaké mají vlastnosti a dovednosti, v jaké oblasti by se jim mohlo dařit, jakým směrem by mohly vést jejich kroky po ukončení základní školy. A protože toto rozhodnutí není zrovna jednoduché, snaží se jim naše škola pomáhat i dalšími zajímavými projekty. V říjnu probíhá každoroční Burza středních škol AMOS, kdy se do budovy 2. stupně sjede nejméně dvacítka středních škol. Učitelé daných škol žákům z naší základní školy, ale i žákům z okolních škol – letos se sešlo na této burze neuvěřitelných 450 žáků – poskytují tolik potřebné informace – jaká jsou přijímací kritéria, jak probíhá samotná výuka i následné uplatnění. Letošní deváťáci mají navíc výuku obohacenou o exkurze, kdy navštěvují různé podniky a firmy a jsou vtaženi do pracovního procesu. Exkurze podnikáme ve všech směrech. Žáci již navštívili strojírenskou firmu Metaldyne ve Zbýšově, M & B Calibr v Němčicích, obchodní dům Tesco v Ivančicích, pekárnu Ivanka v Moravském Krumlově, dále nás čeká Čistička odpadních vod v Ivančicích, Úpravna vody v Ivančicích, ale i McDonald´s v Brně. Během exkurze poznáváme nejen prostředí firem, jak daný podnik funguje, ale poznáváme různé profese, jejich klady a zápory. Každý na vlastní kůži zakusí, zda by ho náplň práce bavila. Protože věnovat se té profesi, která nás naplňuje a přináší nám radost, je velmi důležité.

Menšík tedy inspiruje.

Inspiruje žáky naší školy, žáky okolních škol, rodiče, ale i navštívené podniky, jež by rádi exkurze deváťákům nabízeli sami.

Lenka Moresová