V týdnu od 20. 2. – 24. 2. 2023 probíhala na prvním stupni naší školy soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnili se jí žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd.  Nejdříve si všichni žáci vyzkoušeli své dovednosti v kole třídním. Jeho hlavní náplní byl anglický poslech, kde si všichni otestovali, nakolik angličtině porozumí. Poté každý žák dostal obrázek, podobný těm z našich učebnic, aby všichni budou znali tematická slovíčka, a ten pomocí jednoduchých vět, slov a frází popisovali.

Do školního kola postupovali z každé třídy ti, kteří získali z těchto úkolů nejvíce bodů. Školní kolo opět probíhalo v kategoriích třetích, čtvrtých a pátých tříd.

Tato část byla pouze konverzační. Soutěžící se vždy museli představit a pak ve dvojicích zkoušeli rozhovory, hledali rozdíly na podobných obrázcích a popisovali je. Nejstarší žáci měli i složitější úkol – popsat podle fotografií jednoduchý příběh.

Konkurence byla letos veliká a rozhodování nebylo vůbec jednoduché.

Jak tedy všechno dopadlo?

I. kategorie (3. ročník):

  1. místo Matěj H.
  2. místo Laura Č.
  3. místo Matyáš M.

II. kategorie (4. ročník):

  1. místo Filip H.
  2. místo Lukáš H.
  3. místo Samuel S.

III. kategorie (5. ročník):

  1. místo Zuzana Ř.
  2. místo Dan V.
  3. místo Lukáš K.

 

Všem žákům děkujeme za snahu a vítězům gratulujeme!

Kateřina Šafránková