Týden od 13. do 17. února 2023 probíhal v naší škole ve znamení angličtiny. Všichni, kteří ji mají rádi a chtějí se v ní zdokonalovat i mimo vyučování, si vyzkoušeli, jaké to je zúčastnit se olympiády v anglickém jazyce. A chtělo to spoustu odvahy a píle. Letošní zájem o soutěž byl veliký hlavně v I. kategorii. V I. kategorii (žáci 6.a 7. ročníku) a ve II. kategorii (žáci 8. a 9. ročníku) se zapojilo rekordních 44 účastníků.
První částí olympiády byl poslech, na který navazovaly různé úkoly. Každý si mohl otestovat, jak ho zvládne a nakolik mu porozumí. Už v průběhu plnění těchto úkolů každý sám pro sebe poznával, jestli mu jde vše lehce, či nikoli.

Na úvod druhé – konverzační disciplíny –  se žáci představili, řekli několik základních informací o sobě a poté se rozpovídali na téma, které si vylosovali z předem známého seznamu. Před samotným vystoupením měli všichni žáci dostatek času na přípravu, mohli si napsat základní myšlenky, o kterých budou hovořit. Mezi vylosovanými tématy byla v mladší kategorii témata: jídlo, oblečení a naše město. U starších žáků to byla složitější témata, například zdraví, volný čas nebo úplně nejtěžší téma – moderní technologie. Každý to pojal jinak – někdo mluvil hodně a v dlouhých větách, někdo se zaměřil spíše na stručnost. Hodnocena byla slovní zásoba, délka projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a schopnost reagovat na otázky vyučujících.

Konkurence byla letos veliká a rozhodování nebylo jednoduché.

Jak tedy všechno dopadlo?

I. kategorie – žáci 6. a 7. ročníku:

  1. místo: ZUZANA S. ze 7. B třídy
  2. místo: KAROLÍNA P. ze 6. A třídy
  3. místo: SABINA N. ze 7. B a PAVEL G. ze 6. B třídy

II. kategorie – žáci 8. a 9. ročníku:

  1. místo: MARTIN B. z 9. B třídy
  2. místo: KRISTÝNA P. z 9. C třídy
  3. místo: DIANA N. D. M. z 9. B a ADAM O. z 8. A třídy

Všem účastníkům děkujeme za odvahu a přejeme jim hodně radosti a úspěchů při dalším studiu jejich oblíbeného jazyka. Oba vítězové postupují automaticky do okresního kola, které se bude konat 28. února 2023 v ZŠ v Modřicích.

Jana Kračmarová