V pondělí 30. 1. 2023 jsme se díky pořadu z projektu Svět kolem nás přenesli do východní Afriky. Programem provázel účastník expedice Jan Lejsek a během asi 90 minut se střídaly fotky a videa doplněné živým komentářem. Tanzanie je více než padesátimilionová země, na jejímž území najdeme největší a nejhlubší jezera Afriky i nejvyšší africký bod – masiv Kilimandžáro a vrcholem Uhuru v skoro šestitisícové výšce. Krajina je většinou tvořena suchými savanami s trávou, roztroušenými baobaby a akáciemi a těmi asi nejznámějšími africkými zvířaty, jako jsou sloni, žirafy, antilopy, hroši nebo lvi. Na všechna tato místa jsme se prostřednictvím programu podívali a nevynechali jsme ani známý tanzanský ostrovní ráj Zanzibar. Dostali jsme se tak do různých koutů Tanzanie, včetně velmi odlehlých masajských vesniček nebo do vesničky kmene Hadza, kteří jsou jedněmi z posledních kočovných lovců a sběračů na Zemi. Součástí programu bylo i osvětlení některých geografických pojmů a seznámení s Tanzanií jako zemí. Na závěr pak proběhla malá soutěž a poměrně živá a rozsáhlá beseda s dotazy žáků, kterých bylo opravdu hodně. Seznámili jsme se tak se zemí, která je nám poměrně vzdálená a mohli jsme porovnat život u nás a v Tanzanii.

O. Bureš