3. března 2009 zápolili žáci II. stupně „O Menšíkův úsměv“. Tradiční název recitační soutěže přilákal mnoho diváků – spolužáci přišli držet pěsti kamarádům, vyučující podpořit své žáky a rodinní příslušníci sledovat, jaké pokroky jejich děti či vnoučata učinily v přednesu poezie i prózy. Recitující dívky, ale i chlapci, což je potěšitelné, byli rozděleni do dvou kategorií, 6. a 7. ročník – I. kategorie, 8. a 9. ročník – II. kategorie. V obou skupinách se sešla velká konkurence, ve výběru textů vévodil Jiří Žáček, zazněly však i verše Sergeje Michalkova, Jana Nerudy i Jiřího Wolkera.

Výkony posuzovala odborná porota ve složení pí řed. L. Vokurková, zást. řed. K. Skládalová, pí uč. M. Makešová a pí uč. L. Psotová. Porotkyně neměly lehké rozhodování, všichni se snažili podat co nejlepší výkon, statečně překonávali trému a často i překvapovali zajímavým výběrem textů nebo netradičním přednesem.

Vítězové v  I. kategorii

1. místo Lucie Řezáčová ze 7. A

2. místo Lenka Jahodová ze 7. A

3. místo Dominik Klusák ze 6. B

Vítězky ve II. kategorii

1. místo Martina Pyrochtová z 9. B

2. místo Anna Rybníčková z 9. B

3. místo Lucie Kučerová z 9. B

Cenu diváků si za interpretaci vtipné pohádky naruby odnesla žákyně 9. B Martina Pyrochtová  a porota ocenila zvláštní cenou za ojedinělý přednes veselé básničky žáka 6. B Marka Bureše.

Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami, dárky pro vítěze sponzorovalo SRPŠ. Dlouhý potlesk ocenil nejen výkony všech zúčastněných, ale patřil i organizátorům za pěkně připravené soutěžní odpoledne.                                                                                                      

R. Blažková

Video

Vystoupení Martiny Pyrochtové

Vystoupení Lucky Řezáčové