Herzlich willkommen!

V pátek 6. května jsme se s hrstkou odvážlivců vydali na výlet do Německa a německého jazyka. Jak to? Žáci 7.- 9. tříd se zúčastnili interaktivního divadelního programu se skupinou Thevo z německého Norimberku. I když jsme neopustili ČR, setkali jsme se s rodilými mluvčími, navštívili Berlín, zopakovali si základní fráze a pojmy z němčiny, něco málo nového jsme se naučili. A hlavně hodinu jsme poslouchali opravdovou němčinu. Je jasné, že žáci neporozuměli každému slovíčku, ale součástí komunikace jsou i gesta a mimika, která nám v pochopení obsahu napomohli.

Mgr. Zdeňka Adamová