Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká “noc čarodějnic”.

I v naší školní družině se stalo tradicí připomenout si tento magický den. Celý týden jsme věnovali přípravě – vyráběli jsme papírové čarodějnice, zasoutěžili si při malbě nejhezčího čarodějnického plakátu. 29.dubna jsme se vydali do parku Réna, kde jsme se nejprve posilnili opečenými buřty

a pamlsky z místní hospůdky, potom následovalo očekávané upalování.

Den čarodějnic jsme zakončili soutěží, při níž jsme měli za úkol poskládat z nalezených přírodnin postavičku čarodějnice.

Za zdárný průběh naší oslavy čarodějnic patří dík paní Katce Eiblové, která nám umožnila tuto akci na Réně připravit.

M. Sojková