Ve středu 7. prosince 2022 žáci šestého ročníku vyjeli do předvánočního Brna. Nejprve je čekala dějepisná exkurze Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Na Výstavišti v Brně v Pavilonu C zažili příběh objevení nejslavnější egyptské hrobky Tutanchamona. Na začátku obdržely děti bezdrátové sluchátko, které jim u každého objektu, kde se při prohlídce zastavily, povyprávělo příběh předmětu, sochy, každé věci, která ve velkém pavilonu byla vystavena. Od Rosettské desky až po repliku celé pohřební komory, vše dokonalé jako originál. V prvním sále jsme se seznámili s příběhem z Údolí králů, pak následoval krátký film o objeviteli hrobky Howardu Carterovi. Třetí část –  předsíň s poklady a ukázka sarkofágu s rakvemi. Další místo odkrylo velké zlaté „skříně“, které chránily kamenný sarkofág a rakve Tutanchamona, poslední místnosti předvedly celý poklad, který se v hrobce nacházel. Zlatá rakev, pohřební maska, mnoho předmětů, sošek, šperků a také trůn, který se ukrýval v hrobce známého faraona. Bylo to krásné, zajímavé a poučné. Věřím, že si výstavu šesťáci užili a mnohé se z ní dověděli, a mohou tak použít informace při výuce o starověkém Egyptě. Závěr exkurze patřil adventnímu Brnu, prošli jsme si trhy, trochu se občerstvili dobrotami, které z vánočních domečků prodávali ochotní prodavači, někteří nakoupili i drobné dárečky k Vánocům. Nasáli jsme tak předvánoční atmosféru a naladili se na blížící se svátky.  Myslím, že předvánoční výlet můžeme vyhodnotit jako zdařilý a pochvalu za pohodový průběh a pěkné chování zaslouží všichni účastníci zájezdu.  

Renata Blažková