Na začátku prosince se zájemci o historii sešli a zasoutěžili si ve školním kole dějepisné olympiády. Letošní 52. ročník se nesl v tématu ‘Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 – 1992’. Tato soutěž je zaštitovaná Filozofickou fakultou Univerzity Hradce Králové a naši žáci soutěžili v 1. kategorii určené pro 8. a 9. ročník.

Olympiáda měla za cíl prověřit již osvojené znalosti z oblasti historie, konkrétně období komunistického režimu u nás. Olympiády se zúčastnili pouze žáci devátých tříd v počtu ohromných 23! Museli si poradit s mnoha otázkami nejen s pomocí svých historických znalosti, ale také díky logickému myšlení. Mnohé otázky byly doprovázeny obrázky – mapami, fotkami, symboly či karikaturami. Otázky se týkaly nejen počátku komunismu u nás, ale také jeho konce, sportu či propagandy.

Nejlépe si vedli:

Adéla Ševčíková 9. A
Martin Bajer 9. B
Lukáš Jarolím 9. B

Velice gratulujeme i ostatním za snahu a účast.

A. Brabencová