V letošním školním roce se psal již 49. ročník soutěže nazvané Olympiáda v českém jazyce. Tuto soutěž každoročně pořádá Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky a jedná se o postupovou soutěž. 

Celá olympiáda je rozdělena do dvou částí, jazykové, ve které se žáci zamýšlí nad významem slov, jejich správného použití, opravují nejednoznačné větné celky, vyhledávají komické účinky vtipu, podtrhují slova, která se dnes už běžně neužívají a vysvětlují jejich význam, dopisují do textu interpunkci, určují druhy vedlejších vět, také se zaobírají  slovním přízvukem, v této části mohou žáci získat třicet bodů. Na mluvnickou část navazuje sloh, letošní téma bylo Na listopadu se mi líbí/nelíbí … Jak žáci pojali toto zadání záleželo jen na nich, jen je třeba dodržet délku a také klasické slohové postupy – dodržení tématu, nápaditost, originalita, vhodný výběr jazykových prostředků a pravopisnou správnost. 

Nejlepší dva postupují do okresního kola. Vítězové školního kola budou známi po opravení všech dvaceti čtyř testů.

L. Moresová