Středisko volného času Ivančice připravilo ke Dni Země program pro děti ze základních škol.  Na nádvoří Městského úřadu se soutěžilo, sportovalo, skládalo z víček od PET lahví a vyrábělo.

Žáci si mohli vyplnit kviz, který se týkal ekologie a environmentální výchovy. Ze správných odpovědí byl vylosován z každé třídy jeden vítěz, který obdržel odměnu. Soutěž ve sběru modrých a žlutých PET víček vyhráli druháci, kteří si mohou vybrat výukový program SVČ zdarma. Novinkou letos bylo skládání erbu města Ivančic, o rozměrech 2,30 x 2,60 metrů, který společnými silami vytvořili z víček od PET lahví všichni naši žáci. Na složení erbu bylo zapotřebí asi 7 000 víček. Děti se nadšeně zapojily do plnění úkolů a připomněly si důležitost ochrany životního prostředí.

učitelky 1. stupně