Projektový týden

„Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory za ty lesy, až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.“

Jeden z tradičních zvyků, který je spojen s vítáním jara, je vynášení Moreny, symbolu zimy. Žáci z 1. stupně se rozhodli tuto tradici i letos oživit a připravili si na týden od pondělí 4. 4. do pátku 8. 4. projektový týden s názvem Probouzíme jaro. Děti se učily básničky, rýmovačky, poznávaly mláďata, malovaly jaro a hlavně vytvářely Morenu. Na její výrobu se opravdu těšily. Do školy přinášely oblečení, seno, slámu a další doplňky. V každé třídě pod jejich rukama vzniklo několik Moren. Bylo těžké vybrat právě tu, která skončí v řece. Nakonec se děti dohodly a ve středu dopoledne průvod vyrazil. Z břehu všichni pozorovali, jak zapálené Moreny plují po vodě.

Akce se konala letos poprvé, proto jí byla věnována velká pozornost. Protože se žáci učí trvalým vzta hům k přírodě, k lidovým zvykům a zároveň zručnosti, stane se vynášení Moreny na naší škole tradicí.

učitelky 1. stupně