„Ve věku 96 let ve čtvrtek 8. září 2022 na skotském zámku Balmoral zemřela britská královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách. Královna nastoupila na trůn v roce 1952 a byla svědkem obrovských společenských změn. Za svoje panování zažila 15 předsedů a předsedkyň vlády. Na její vládu a stabilitu i modernizaci, kterou Británii přinesla, vzpomněl celý světNovým panovníkem ostrovního státu se stal Alžbětin nejstarší syn s královským jménem Charles III.“

Tato smutná zpráva obletěla v posledních dnech celý svět a zasáhla i nás. Na počest nezapomenutelné panovnice jsme v pondělí 12. září 2022 v ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice uspořádali projektový den – Den s královnou Alžbětou II.

Hned v první vyučovací hodině OSV si všichni žáci školy prezentací připomněli nejdůležitější fakta o životě a vládě královny Alžběty II. „A nezůstali jsme jen u strohých informací. Dozvěděli jsme se zajímavosti o s ní spojených tradicích, etiketě, jejích zálibách a zhlédli jsme různá videa připomínající její smysl pro humor. Společně jsme také vyluštili osmisměrku zaměřenou na královskou rodinu a místa spojená s její osobností.“
Na prvním stupni ve výtvarné výchově žáci zvládli portrét královny Alžběty II. Pojetí bylo různé, od samotné kresby postavy, portrét nebo vybarvování omalovánek. „V jiných hodinách jsme si přehráli Zprávičky na Déčku a Karla III. jsme použili jako oslí můstek, abychom se dostali k našemu Karlu IV. Nakonec jsme si vyrobili královskou korunu a vyzkoušeli si, jaký je to pocit sedět na trůnu a vládnout.“
Na druhém stupni se žáci v hodinách anglického jazyka věnovali důležitým historickým událostem souvisejícím s životem královské rodiny. Skupinovou prací s obrázky a předem zadanými slovy tvořili zprávy, které si poté společně prezentovali.

V hodině slohu a komunikace si žáci prohloubili svou čtenářskou gramotnost a také rozvíjeli své kritické myšlení. Nejprve zpracovávali text o královně Alžbětě II. metodou INSERT. „V samotném textu jsme si tedy jednoduchými značkami značili, zda danou informaci známe, či je pro nás nová, chceme se dozvědět více, nebo s napsaným tvrzením nesouhlasíme. Následně jsme společně diskutovali a celý článek analyzovali.“
V jiné hodině českého jazyka žáci projektové téma pojali všestranně. „Vyhledávali jsme informace      o oblíbené panovnici na tabletech, poslouchali jsme zajímavé střípky ze života královské rodiny a získané poznatky využili při sestavování popisu Jejího Veličenstva královny. Popisem jsme se dozvěděli nejen to, jak se oblékala, jaké šperky ji zdobily, jak vystupovala na veřejnosti a proč byla tak oblíbená. Už víme, co jsou královské tiáry a jak se posunuly tituly potomků této zesnulé dámy.“

Zemřela královna Alžběta II., ať žije král Karel III.!