Výuka anglického jazyka nemusí probíhat vždy jenom ve třídě. Svoje jazykové znalosti si děti ověřují i návštěvou divadelních představení v angličtině. A právě na jedno takové představení jsme se vydali do Brna 10. března. „Make Love, Not War“, tak se jmenovala komedie na motivy Aristofanovy Lysistraty, kterou jsme měli možnost v anglickém jazyce zhlédnout. Je to vtipný příběh o dívčí válce vedené nikoliv mužskými zbraněmi, ale ženskou rafinovaností, plný pohybu, písniček, dobových kostýmů a úsměvné nadsázky. Neporozuměli jsme sice úplně každému slovíčku, a tak naše fantazie pracovala na plné obrátky, ale i to patří k anglickému jazyku. Představení se povedlo a my se těšíme na další. Do té doby už budeme zase s angličtinou o krůček dál.

M. Šiplová