… už to školákům opravdu začalo.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhlo na nádvoří ivančické radnice slavnostní zahájení nového školního roku 2022/2023 pro žáky ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. A začalo se zvesela – recitačním a pěveckým vystoupením žáků 2., 3., 5. a 6. třídy, kteří písničkou Září, září utvrdili všechny přítomné, že už to opravdu začalo.

Po zpěvu a recitaci se ujala slova paní ředitelka Lenka Vokurková. Přivítala všechny přítomné a vyzvala pana starostu Milana Bučka, aby i on řekl dětem pár povzbudivých slov. Následoval projev paní ředitelky, která mimo jiné připomněla vše, co se ve škole stihlo za prázdniny zvelebit, kolik žáků bude naši školu v letošním školním roce navštěvovat a k jakým došlo personálním změnám.
Nové žáky z přípravné třídy a prvních tříd všem představila paní zástupkyně Jitka Štorková. Nejprve na pódiu přivítala paní učitelku přípravné třídy Andreu Krejčířovou a její žáčky, kteří dostali malý dárek z rukou žáků devátých tříd. Následovalo přivítání žáků 1. A s jejich paní učitelkou Ilonou Šimkovou a žáků 1. B s paní učitelkou Zdeňkou Muchovou. I prvňáčci obdrželi dárečky – uvítací list, kornout se sladkostmi, balíček s pomůckami a balónek. Maminky všech nových žáčků dostaly růži jako poděkování za to, že svěřily škole své dítě. Poté se všichni odebrali do školy, kde na ně čekaly krásně vyzdobené třídy.

Slavnostně byli přivítání i žáci šestých tříd. Také oni vystoupili na pódium, aby byli dekorováni stužkou s nápisem „Pro někoho malý krok, pro nás velký skok“.
Na závěr popřála paní ředitelka všem žákům úspěšný školní rok, jejich rodičům pevné nervy a pedagogům pevné zdraví a trpělivost.