23. 2. 2011 vyvrcholilo zápolení žáků druhého stupně v celorepublikové soutěži Finanční gramotnost. Posláním soutěže je rozvoj vědomostí v oblasti práce s penězi. Aby žák uspěl, musel se orientovat v problematice domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů a cen. Celou akci zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je organizována jako vícekolová (školní, okresní a krajská kola; závěrečná kola celostátní). V rámci školního kola žáci odpovídali na testové otázky. Postupně se v počítačové učebně prostřídal celý druhý stupeň. Po krátkém úvodním dotazníku následoval třicetiminutový limit pro absolvování testu. Z úspěšných řešitelů bude sestaven tým, který bude reprezentovat naši školu v okresním, popř. krajském či celostátním kole. Některé otázky byly opravdu záludné. Pro jejich správné vyřešení se člověk musel opravdu zamyslet. Všichni soutěžící se snažili, proto všem patří velké poděkování. Výsledky školního kola budou známe po skončení termínu pro ostatní školy, tedy 1. 3. 2011.

Finanční vědomosti jsou důležité, protože finančně gramotný člověk bude schopen odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet, orientovat se ve finančních záležitostech a bude se umět bránit i předlužení. Věřím, že tato soutěž přinesla našim žákům nejednu cennou informaci.

P. Procházka