Ve středu 23. února 2011 se uskutečnilo  na naší ZŠ V. Menšíka školní kolo soutěže RUBIKON.
Projekt uskutečněný pod záštitou MŠMT ČR o dodržování zákonů, sportovním sázení a zodpovědném rozhodování probíhá již třetím rokem. Cílem je žákům ve věku 12 – 16 let přiblížit problematiku zákonů poutavou  a soutěžní formou, upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení. Další informace o soutěži na www.projektrubikon.cz.

Celá soutěž měla celkem 5 kol, ve kterých soutěžící museli prokázat nejen své znalosti, ale i schopnost správně se rozhodnout, spolupracovat, logicky myslet a tak trochu i schopnost riskovat.

1. kolo – ZÁKONY – soutěžící vybírali z 15 otázek zaměřených na znalost zákonů
2. kolo – RYCHLOST – stavění staveb z dřevěných kostek podle obrázků
3. kolo – MŮJ NÁZOR – minutová obhajoba názoru na dané téma
4. kolo – ROZHODNI SE – splnění 10 úkolů za 8 minut
5. kolo – STALO SE? NESTALO? – je přečtená událost pravdivá či nikoli?

Do přípravy na soutěž se zapojila celá škola. V hodinách občanské výuky se žáci dozvídali o zákonech, v hodinách českého jazyka trénovali jednotlivá témata 3. kola, ve výtvarné výchově tvořili vlastní návrhy plakátů k soutěži.

Průběh celé soutěže byl napínavý. Atmosféra byla výborná, soutěžící ukázali, co umí. O vítězi rozhodlo až závěrečné kolo, kde si soutěžící mohli vsadit 0 až 5 bodů na své odpovědi.

… a konečné pořadí?

1. místo           9. A   ČERVENÍ           54 bodů
2. místo           9. B    ŽLUTÍ                47 bodů
3. místo           8. B    MODŘÍ              38 bodů
4. místo           8. A    BÍLÍ                    30 bodů
5. místo           7. A    ORANŽOVÍ      19 bodů
6. místo           7. B    ZELENÍ             13 bodů

Družstvo třídy 9. A ve složení Karolína Pořízková, Silvie Těšíková, Honza Vorel, Pavel Brudík a Jirka Muzikář zvítězilo a postupuje do oblastního kola, které se koná 13. dubna 2011. Vítězům gratulujeme a držíme palce!!!

Závěrem bych chtěla moc poděkovat

  • moderátorovi celé akce Marku Burešovi z 8. B , byl velmi dobře připravený, vtipný a hlavně odvážný. Svou premiéru v roli moderátora zvládl na výbornou.
  • porotcům za objektivní rozhodování
  • pomocnicím Klářě Burešové, Carolině Kletzlové, Sabině Matouškové, Radce Kratochvílové, Sabině Svorníkové a Lindě Zouharové za bezproblémový průběh soutěže
  • všem svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě soutěžících i na přípravě soutěže

Díky vám všem se soutěž opravdu vydařila!

Mgr. Zdeňka Adamová
školní koordinátor soutěže