Třídní učitelka:
Mgr. Zdeňka Muchová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
muchova.z@zsvm.cz

1. 3. 2024

Akce březen

4. 3. Beseda se spisovatelem J. Benešem

25. 3. Piškvorkový turnaj o velikonočního zajíce – školní kolo

27. 3. Projektový den – čtenářská gramotnost

28. 3. Velikonoční prázdniny

29. 3. Velký pátek

Kraslice, Vejce, Barevné Vejce

28. 2. 2024

Odborníci do škol

27. 2. 2024

Odborníci do škol

V úterý 27. 2. 2024 do naší třídy zavítali dva odborníci. Byli to policisté nadpraporčík Perna a praporčík Tengeri ze zásahové jednotky, která sídlí v Jaderné elektrárně Dukovany. Nejprve nám představili náplň své práce. Poté připojili pár zážitků z akcí, ve kterých zasahovali. Pak přišla nejzajímavější část. Ukázali žákům zbraně, které přinesli. Pak jim dovolili, aby si je prohlédli zblízka, podívali se hledím a zkusili zaměřit na obrázky na nástěnce. Mohli si také obléknout neprůstřelnou vestu a helmu. Vše bylo velmi těžké. Mezi tím se žáci ptali na různé otázky a policisté poctivě odpovídali. Na závěr nás ještě obeznámili o první pomoci. Veškeré informace byly moc zajímavé a oběma policistům děkujeme. 🙂

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
23. 2. 2024

PČ a VV

Zde máte pár fotografií z naší tvorby v pracovních činnostech a výtvarné výchově. Vyráběli jsme zamilované postavičky, roztomilé kočičky, barevné housenky či strašidelné bacily. V době masopustu i veselé klauny.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
16. 2. 2024

Výukový program - Neotesánek

Ve čtvrtek 15. 2. jsme byli v knihovně na výukovém programu Neotesánek,

aneb slušné chování člověka ctí.

 Pomocí úkolů, her a situačních scének si žáci ukázali, jak se mají slušně chovat, aby se nestali neotesánky. Soutěžili ve třech skupinách a museli jmenovat, ve kterých situacích je vhodné poprosit, poděkovat, omluvit se, pozdravit. Připomněli si zásady stolování.

Vyslechli si ukázky z knihy od Ivony Březinové Neotesánek a potom odpovídali na otázky.

Zábavnou formou si zopakovali slovíčka nezbytná pro slušné chování.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
14. 2. 2024

Osová souměrnost

V hodině matematiky jsme se učili o ose souměrnosti. A tak jsme v rámci mezipředmětových vztahů využili kufříky do výtvarné výchovy. Pomocí vodových barev jsme si ukázali, jak si osovou souměrnost vytvořit.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
17. 1. 2024

TV - kladina

V tělesné výchově jsme se zaměřili na gymnastiku. V první třídě jsme nacvičovali na lavičkách a dnes jsme postoupili na kladinu. Z počátku měli někteří strach. Po chvilce už všichni zvládli přejít bez pomoci. Odvážlivci zkusili holubičky i hvězdy. Na fotkách si můžete povšimnout správnou i nesprávnou chůzi. 

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
12. 1. 2024

Odbornice - malířka

V pátek 12. 1. do hodiny výtvarné výchovy zavítala odbornice – malířka. Nejprve nám ve třídě přichystala výstavu ze svých obrazů. Postupně je poutavým vyprávěním představila. Na začátku nám vysvětlila rozdíly mezi krajinkami, portréty, koláží a moderním uměním. Pak jsme měli za úkol hledat obrázky, které jsou si podobné. Některé krajinomalby byly malované ze stejného místa, ale v různém ročním období. Další zase ráno a při západu slunce. A jiné během několika let. Na těch jsme hledali, co se za tu dobu změnilo. U moderního umění nás bavilo vymýšlet, co nám obraz připomíná. Na závěr jsme si prohlédli dva obrazy nakreslené malířským uměním zentangle. Pak jsme se na řadu dostali my. Vyzkoušeli jsme si nakreslit touto technikou netradiční stromy. Celá vyučovací hodina byla velmi zajímavá.  Líbily se nám obrazy i vlastní tvorba. Příští hodinu si vyzkoušíme i něco složitějšího.

Paní malířce moc děkujeme. 🙂

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
5. 9. 2023

Sběr papíru

Od 1. 9. 2020 opět sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme
Obec Syrovice - Právě probíhá sběr papíru, který organizuje ZŠ. Kontejner  je kdykoli k dispozici před školou. Můžete nosit starý papír a podpořit tím  aktivity naší školy. Pozor na pohyb v kleci