Třetí setkání předškoláků a jejich rodičů proběhlo ve čtvrtek 20.1. v duchu již blížícího se zápisu.

Dětí se hned po příchodu ujaly paní učitelky I. stupně. Předškoláci se s chutí pustili do malování sněhových vloček na tabuli, na balícím papíře „stříleli“ puky do branky, v pracovních listech hledali cestu z bludiště, stříhali sněhové koule a dolepovali si svého sněhuláka. Z geometrických tvarů skládali obrázky a zapomenout jsme nemohli ani na rozvoj pohybových dovedností, proto si zacvičili na lavičce.

Mezitím se rodiče i prarodiče sešli ve vedlejší třídě s paní učitelkou Machovou, kde se dozvěděli důležité informace týkající se zápisu do 1. třídy. Poté se se svými informacemi přidala p. uč. Štorková, která nastínila další pokračování kroužku Předškoláček po zápisu.

Všechny děti pracovaly s chutí a elánem, odpoledne rychle uběhlo. A nezbývá než říci “brzy na viděnou u zápisu”.

učitelky I. stupně