16. prosince a 6. ledna se třídy 8. A a 8. B v rámci předmětu Multikulturní výchova zúčastnily v SVČ v Ivančicích výukového programu Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní. Program byl zaměřený na výchovu žáků k lidským právům. Byl v něm kladen důraz na všeobecnou platnost lidských práv, na rozeznávání diskriminace, podporu empatie a snahu o respektování se navzájem. V první části se žáci seznámili se základními lidskými právy a jejich uplatňováním v životě. Ve druhé části pak ve skupinách plnili zadané úkoly a samostatně prezentovali své názory. Jak se na vlastní kůži přesvědčili, není vždy jednoduché formulovat svou myšlenku a obhájit ji před ostatními.

Jana Kračmarová