Na pátek 22. dubna 2022 byla pro žáky devátých tříd připravena beseda o návykových látkách a trestněprávní odpovědnosti. Tento program měl svým obsahem částečně navazovat na prohlídku protidrogového vlaku Revolution train, kterou žáci absolvovali v prosinci. Paní policistka ale obsah upravila a větší prostor dala diskusi. Po prezentaci informací ohledně vysvětlení pojmů přestupek, trestný čin, nejčastěji páchaná trestná činnost mládeží i na mládeži, trestněprávní odpovědnost osob starších 15 let, následovaly dotazy. A těch bylo opravdu mnoho. Tato beseda určitě zvýšila mnohým žákům povědomí o tom, co znamená mít občanský průkaz a jakým způsobem se mění jejich odpovědnost za své konání.

Jitka Tesáčková

Ohlasy žáků:

  • Přednáška byla zajímavá, nové informace, paní byla milá, doporučila nám i zajímavý film. Julie
  • Policistka byla příjemná, dozvěděla jsem se mnoho informací, které jsem nevěděla. Poučila jsem se. Líbila se mi její uniforma. Lenka
  • Paní policistka nám osvětlila základy o trestním zákoníku, vazbě a návykových látkách. Myslím, že jsme se já i moji spolužáci mnoho nového dozvěděli. Aneta Kř.
  • Paní policistka měla prezentaci dobře připravenou. Seznámila nás s některými důležitými pojmy, které bychom měli znát, vyprávěla i příběhy z vlastních zkušeností. Doufám, že se většina z nás poučila. Jenom mě mrzí, že chyběli ti, co by se poučit potřebovali nejvíc. Nela
  • Přednáška byla poučná, něco jsem věděla a něco bylo pro mě nové. Celkově se mi to moc líbilo. Rachel
  • Přednáška byla fajn, zajímavá a poučná, doufám, že jsme si z toho všichni něco vzali. Magda
  • Paní policistka měla připravenou prezentaci o určitých tématech. Povídala nám o svých zkušenostech a říkala nám věci, o kterých jsme moc nevěděli. Potom jsme se ptali na to, co nás zajímalo, a odpovídala nám. Bylo to poučné a zajímavé. Kristýna Z.
  • Dověděli jsme se, co obnáší mít 15 let a naučili se základní pojmy, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem… Také jsme se bavili o návykových látkách. Moc mě to bavilo a myslím, že by do škol měli policisté s poučením zavítat častěji. Sofča
  • Dověděli jsme se např. jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží, přestupkem a trestným činem, dítětem a mladistvým, pohlavním zneužitím a znásilněním… Taky jsme se ptali na otázky ohledně drog a sebeobrany. Lukáš